Banking and Finance - Excluding Bank Regulatory

Banking And Finance 720X242
Lokalne i globalne konsolidacje jednostek gospodarczych i rynków finansowych, a także wzrost ilości regulacji skutkują poważnymi zmianami w usługach bankowych i finansowych.  Zjawsko to przybrało na sile w związku z integracją rynku finansowego Malty w ramach europejskiego Wspólnego Rynku, przenosząc maltańskich uczestników obrotu finansowego na wyższy poziom. W związku z wyzwaniami stojącymi przed lokalnym sektorem bankowym,  skorzystali oni z nadarzającej się okazji dzięki czemu maltański system bankowy jest wysoko klasyfikowany pośród najlepszych na świecie.
 
Przystępne prawo maltańskie, konkurencyjne koszty oraz przyjazne  środowisko biznesowe przyciągnęły wiele instytucji sektora bankowego. Ciesząca się opinią świetnego ośrodka dla usług finansowych Malta przyciągnęła wiele podmiotów, chcących zarówno ulokować tu swoją siedzibę albo oddział, jak i jednostki świadczące usługi w zakresie pieniądza elektronicznego.  

Prawo bankowe Malty

Prawo bankowe (The Banking Act) z 1994 roku jest podstwaowym aktem prawnym, regulującym zasady działalności i nadzoru banków na Malcie. Na podstawie tego aktu wydano także wiele przepisów szczegółowych, regulujących poszczególne aspekty czynności bankowych oraz działalności instytucji kredytowych. Uzupełenieniem są normy Kodeksu cywilnego (Civil Code) oraz Kodeksu handlowego (Commercial Code), które regulują m.in. udzielanie pożyczek, depozyty, zasady płatności, potrącenia, zastawy i hipoteki.

Nasze usługi w zakresie prawa bankowego

 

Nasze doświadczenie w zakresie prawa bankowego, emerytur i usług sektora finansowego w połączeniu ze znajmością branży pozawala nam lepiej służyć naszym klientom pomocą w tych pełnych wyzwań czasach. Kancelaria doradza przy szeroko rozumianych transakcjach z zakresu bankowości, w tym udzielaniu pożyczek, hipotekach, zarządzie majątkiem, zabezpieczeniach, tajemnicy handlowej, bankowych transakcjach on-line, transakcjach z zakresu e-commerce, rachunkach kupieckich, a także kwestiach związanych z uzyskaniem licencji i spełnianiem wymogów administracyjnych.
 
Nasza specialistyczna wiedza pozwala naszym prawnikom świadczyć usługi Bankom przy ich najbardziej skomplikowanych transakcjach i rozwiązywać złożone problemy biznesowe.     

Nasi prawnicy 

 

Nasz Zespół „Banking & Finance” składa się z grupy prawników wyspecjalizowanych w różnych dziedzinach: bankowości, rynków kapitałowych, prawa handlowego, podatków, postępowań oraz rynku nieruchomości, mogących się pochwalić doświadczeniem nabytym w pracy z bankami z Europy, obu Ameryk oraz Azji.
 
Chetcuti Cauchi doradza bankom i instytucjom finansowym w sprawach z zakresu regulacji, licencjonowania, codziennej działalności oraz tradycyjnych aspektów prawa. Ponadto, Kancelaria świadczy usługi dotyczące prawnych i administracyjnych aspektów świadczenia elektronicznych usług finansowych, w szczególności bankowości internetowej i elektronicznych systemów płatności.


Contact Us
Please send me legal and other updates
Key Contacts

Dr Jean-Philippe Chetcuti

Senior Partner, Tax & Immigration

+356 22056411

Dr Priscilla Mifsud Parker

Senior Partner - Corporate, Tax & Immigration

+356 22056422

Mr Steve Muscat Azzopardi

Senior Manager, Corporate & Fintech

+356 22056438