Accounting

Accounting 2 720X242

Chetcuti Cauchi cieszy się reputacją czołowego dostawcy usług księgowych i obsługi klientów korporacyjnych, który świadczy porady prawne i podatkowe, w tym obejmujące zakładanie spółek, usługi administracyjne oraz księgowość. Starając się świadczyć usługi obejmujące różne aspekty działalności, przy niewysokich kosztach nie ustępujemy jakością ofercie znacznie większych kancelarii.

Nasz zespół księgowości

Nasi doradcy, pod przewodnictwem partnera odpowiedzialnego za księgowość Kennetha Camillieri oraz managera Rosanne Barbara-Zarb, świadczą kompleksowe usługi, obejmujące administrowanie spółką, obsługę prawną, bankową, księgową i podatkową. Podmioty obsługujące klientów korporacyjnych na Malcie często oferują gotowe spółki jako niskokosztowy uniwersalny produkt, tworzony fragmentarycznie przez wielu podwykonawców, co prowadzi to wzrostu ryzyka i niespójności. W Chetcuti Cauchi natomiast dla spółek z siedzibą na Malcie oferujemy usługi całościowe, uwzględniając indywidualne potrzeby klientów oraz wysoką jakość.

Nasi partnerzy i managerowie są czołowymi specjalistami z zakresu obsługi klientów korporacyjnych. Aktywnie udzielają się w krajowych organizacjach zrzeszających profesjonalistów z branży, w tym w Maltańskim oddziale STEP (Society of Trust and Estate Practitioners), w radzie IFSP (Institute of Financial Services Practitioners), Maltańskim Instytucie Podatkowym (Malta Institute of Taxation), Maltańskim Instytucie Księgowych (Malta Institute of Accountants), Finance Malta oraz Izbie Adwokackiej. Ponadto, w ramach podatków międzynarodowych i obsługi korporacyjnej, jesteśmy członkami Międzynarodowego Stowarzyszenia Planowania Podatkowego (International Tax Planning Association), IFA (International Fiscal Assocation) oraz European Family Business Network.

Usługi księgowe

Świadcząc usługi kompleksowe, zespół Chetcuti Cauchi wspomaga klientów w zakresie zarządzania, księgowości, administracji, kontaktów z bankami, obsługi płac oraz podatków (w tym compliance). Dzięki bogatemu doświadczeniu, nasi specjaliści rozumieją potrzeby klientów, sedno ich działalności oraz związane z tym obowiązki publicznoprawne.

Prowadzenie ksiąg, księgowość i wewnętrzne kontrole

Rejestrowanie zdarzeń gospodarczych jest jednym z pierwszych kroków w procesie księgowania. Nasz zespół dołoży wszelkich starań, aby wszystkie transakcje były ujmowane precyzyjnie i zgodnie z międzynarodowymi standardami księgowości. Pozostajemy z naszymi klientami w stałym kontakcie, co zapewnia aktualność i dokładność wpisów. Ponadto, wewnętrzne procedury księgowo-kontrolne pozwalają przygotować dokładne raportowanie księgowe oraz zapewnić klientom właściwą informację na temat ich działalności i stanu finansów.

Międzynarodowe raportowanie zarządcze i grupowe na Malcie

Międzynarodowe raportowanie zarządcze wymaga ugruntowanej wiedzy na temat międzynarodowych standardach raportowania finansowego (IFRS) oraz odpowiadających im lokalnym standardom rachunkowości GAAP. Nasi specjaliści są doskonale przygotowani do wychwycenia potencjalnych ryzyk we wczesnym stadium, przy jednoczesnym uwzględnieniu wszelkich ograniczeń nałożonych przez prawo Maltańskie oraz lokalne procedury kontrolne.

Prognozowanie finansowe i budżetowanie

Wspierając naszych klientów w ich planach, zespół Chetcuti Cauchi przygotowuje prognozy finansowe pod kątem oczekiwanych rezultatów finansowych prowadzonej działalności. Z pomocą narzędzi statystycznych i raportowania pomagamy planować z dużym wyprzedzeniem i budżetować, co wpływa na strategie zarządzania oraz alokację środków finansowych.

Usługi w zakresie płac

Nasz zespół świadczy dodatkowo usługi w zakresie płac. Dzięki temu klienci mogą zlecić nam sprawy płacowo-kadrowe i skoncentrować się na prowadzeniu działalności.

W Chetcuti Cauchi świadczymy szeroki zakres usług wsparcia dla spółek Maltańskich, opierając się na zaawansowanych narzędziach księgowych i zarządczych. Nasze rozwiązania, efektywne i niskokosztowe, pozwalają klientom skupić sią na prowadzeniu działalności dzieki stałemu dostępowi do aktualnych danych.

Testimonials
Contact Us
Please send me legal and other updates
Related Practice Groups