Malta Vakiflar Vergisi

Malta Özel Vakıflar Vergisi

Malta Taxation Of Foundations


Vakıflar, Malta yasalarında yıllardan beri yer almaktadır ve uygulanmaktadır. Buna rağmen, son revize edilen yasalar Malta’nın vakıf yetkisi alanında Dünya çapında en üst pozisyonlara gelmesini sağlamıştır.

2007’ de yayımlanan Medeni Kanun Takvimi’ne göre (Malta Kanunları Fasıl 16), bir Malta vakfı, bir ya da birden fazla kurucunun özel bir amacı yerine getirmek (amaçlı vakıf) ya da belirli bir kişi veya bir grup kişinin menfaati için (özel vakıflar) kurduğu evrensel unsurlardan oluşan bir organizasyondur.

Bir Malta vakfı, varlık koruması açısından kendisini güçlü hale getiren ayrı tüzel kişiliğe sahiptir. Vakıflar herhangi bir ticari faaliyet göstermeyeceklerse bile, yatırımları ve mülkiyetleri ellerinde tutmalarına izin verilir (örneğin, emlak, ticari markalar, yatlar), ayrıca bunlardan gelen gelirleri de alabilirler (örneğin kar payları, te!if hatları ve faiz). Bunun yanında vakıflar toplu yatırım ve menkulleşme araçları olarak da kullanılabilirler.

Sonuç olarak, özellikle de ortaklık yasalarını tanımayan yetkiler gibi yapılarda kullanıldıklarında Malta vakıfları, ortaklıklara karşı cazip bir alternatif olarak görülmektedir. Bunun diğer bir nedeni ise vakıfların ortaklıklar gibi geçerli vergi yasalarına tabi olmasıdır. Bu seçenek tüzel kişilik olmanın avantajı ile hem de geçerli Malta vakıf vergilendirme kurallarının uygulanması imkanını bir araya getirir


Ülkede öne çıkanlar

AB: Avrupa Birliği Üyesi & Avro Bölgesi VERGİ SİSTEMİ: Esnek
SAAT DİLİMİ: Orta Avrupa Saat Dilimi (UTC+01:00) STOPAJ VERGİSİ YOK: Giden Temettülerde
PARA BİRİMİ: Avro € SEKTÖR DÜZENLEMESİ: Malta Mali Hizmetler Kurumu
Tarafından Yetkilendirilmiştir.
İŞ GÜCÜ: Kalifiyeli ve çok dilli ÇİFT VERGİ ANTLAŞMALARI: İmzalanmış yaklaşık 70 DTTS’li geniş


Yasal Zemin

Malta özel vakfının vergilendirilmesini yönetmenin ana kuralları, Malta Gelir Vergisi Kanunu’nda ve Vakıflar (Gelir Vergisi) Düzenlemesinde belirtilmiştir.

Genel kural şudur: Özel vakıf Malta’da ikamet eden ve bulunan bir şirket ile aynı şekilde vergilendiriIir. Buna rağmen vakıf yöneticileri ortaklığa uygun hükümlerin altında vergilendirilmek için geri alınamaz bir şekilde seçilebilir.


Avantajlar

  • Ayrı Tüzel Kişilikler
  • Varlık Koruma
  • Esnek Vergi Uygulaması
  • Saygın AB Yetli Alanın


Uygunluk

Özel bir vakıf bir şirket gibi vergilendirilmek istiyorsa ve koşulları karşılıyorsa, Malta vergi amaçları için şeffaf olarak değerlendirilebilir. Böyle durumlarda gelir vakıfa değil, doğrudan yararlanan tarafa ithaf edilir. Yasal açıdan, gelir hala vakfın geliridir.

Bir vakıf şu koşullar tam olarak karşılandığında şeffaflığa kavuşur:

(a) Vakfa atfedilen bütün gelirler şunlardan oluşursa:

(i) Malta dışında elde edilen gelir, ve/ ya da
(ii) toplu yatırımlarda birimlerin elden çıkarılmasından kaynaklanan faiz, indirim, prim, telif, kazançlar veya karlar ya da herhangi birim ve bunun gibi uzun dönem sigorta işine bağlı araçlar, ya da emlak şirketi olmayan bir sirketteki hisseler, ve / ya da
(iii) Malta’da kayıtlı bir ya da daha fazla şirketin dağıttığı kar payları , yabancı gelir hesabından ve

(b) Vakıfın tüm hissedarları Malta’da ikamet etmeyen şahıslardır 

(i) ya da (ii)maddede belirtilmiş gelirlerin oluşan tüm gelirler şirkete isnat edilebilirse ve hissedarlardan hiç birisi Malta’da ikamet etmiyorsa vakıf; hissedarlarının Malta’da mukim vergi mükellef olduğu durumlarda yine de vergi şeffaflığı elde edebilir.


Süreç Ve Zaman çizelgesi
Neden Bizimle çalısmalısınız ?


Daha fazla bilgi talep edin

Please send me legal and other updates
Referans Materyaller

Anahtar Kontaklar

Dr Priscilla Mifsud Parker

Senior Partner - Corporate, Trusts & Fintech

+356 22056422

İlgili Sektör Grupları
İlgili Uygulama Grupları